Autodemontage

Begin jaren negentig waren er erg veel kleine autosloperijen in ons land. De autosloperij had het imago van een berg rotzooi waar je voor een paar tientje het gewenste onderdeel van een autowrak mocht demonteren. De vergunningen waren slecht beperkt gereguleerd. In deze periode werden autosloperijen regels opgelegd zodat milieuverontreinigende vloeistoffen op een verantwoorde manier uit de sloopauto worden verwijderd en opgeslagen. in dezelfde periode is ook het samenwerkingsverband met de ARN ontstaan.

regulering van de autosloperij

Tiel, 18 Mei 2010
ARN bouwt in Tiel een fabriek. In deze fabriek wordt shredderafval afkomstig van autowrakken, vanaf het einde van dit jaar verwerkt. Met deze hightech fabriek komt een ambitieuze doelstelling van ARN binnen handbereik: 95% van elk autowrak recyclen. Nu ligt dat percentage nog op 85%. De eerste fase van onderzoek, overleg en keuzes is achter de rug en de installatiewerkzaamheden beginnen nog deze maand.
Copyrightvrij: Foto Jan Bouwhuis.

ARN staat voor Autorecycling Nederland wat is opgericht door alle automobiel importeurs die Nederland kent. De importeurs van voertuigen worden verantwoordelijke gehouden dat de voertuigen die men verkoop ook op milieuvriendelijke wijze worden vernietigd. ARN is de beheerder geworden van de recyclingbijdrage die de consument betaald bij aanschaf van een nieuwe auto. Aangesloten autosloperijen krijgen voor de verwerking van een sloopauto een percentage van de recycling bijdragen. Mede hierdoor zijn de autosloperijen geprofessionaliseerd. Een milieuvriendelijke bedrijfsvoering maar ook een massa balans zodat men precies weet hoeveel materiaal met inkoop en afvoert. Materialen zoals kunstof maar ook glas, rubber en foom werden landelijk gekocht door de ARN om vervolg in bulk te worden doorverkocht, hergebruikt

95% van uw sloopauto wordt hergebruikt.

Nu bijna dertig jaar later is ARN eigenaar van de PSTfabriek wat staat voor post shredder techniek. Met de komst van deze fabriek kan Nederland voldoen aan de doelstellingen van 95% hergebruik van ouderen auto’s. Nog steeds zullen tweedehands onderdelen worden verkocht door de autosloperij. Maar de recycling bijdragen is bijna komen te vervallen. Hier tegenover staat wel dat verschillende materialen niet meer handmatig hoeven te worden verwijderd. Rubber, Glas, Kunstof en tal van andere materialen op en aan de sloopauto zullen fijn worden gemalen in de shredder. De fijn gemalen auto bestaat voor het overgrote deel uit metaal, oud ijzer. Het schredder afval, 15% bevat verschillende fracties, materialen welke volledig automatisch in de PST fabriek kunnen worden gescheiden.